logo English | Tiếng Việt  
corner
 

Got suggestions?

Let us know about other community resources available! Please email vnguyen@thevncoc.org.

 
 

VNCOC NGUỒN HỖ TRỢ

Cuốn sách Hài Hòa Trong Việc Chăm Sóc Sức Khỏe: HARMONY IN HEALTHCARE TOOLKIT

Cuốn sách này là một nguồn hỗ trợ hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe phù hợp với văn hóa của người Mỹ gốc Việt.

Cuốn sách này cung cấp thông tin để giúp các chuyên gia y tế tìm hiểu văn hóa Mỹ Việt, sức khỏe, nhân chủng học, và những khó khăn trong lãnh vựci y tế. Ngoài ra sách còn có các tài liệu giáo dục song ngữ dành cho bệnh nhân. Xin đặc biệt được cảm ơn California Endowment đã trao tặng một ngân khoản trợ cấp  cho chúng tôi thực hiện cuốn sách này.  Xin bấm vào đây để tìm hiểu thêm về cuốn sách này hoặc tải cuốn sách xuống để dùng.

Y Tế

Tài liệu Chích Ngừa Cho Thanh Thiếu Niên ( bằng tiếng Việt)
Tài liệu Chích Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung ( bằng tiếng Việt)

Đơn

Giới thiệu chương trình FOCUS
Giới thiệu chương trình OUTPACE
Thực Hành Sự Bảo Mật Riêng Tư Cá Nhân

Những nguồn hỗ ttrợ  khác:

 

 
corner-shadow
corner corner