logo English | Tiếng Việt  
corner
 

Chúng tôi làm gí...

Cung Cấp Dịch Vụ

Chúng tôi là ai...

Ban Nhân Viên

 
 

Trung Tâm Phát Triển Ấu Nhi Phù Đổng

12421 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841
Điện Thoại: (714) 534-9049

Hội Cộng Đồng Người Việt Quận Cam và Trung Tâm Phát Triển Ấu Nhi Phù Đổng với đội ngũ nhân viên song ngữ, song văn hóa, gồm các chuyên viên y tế và giáo dục, cung cấp một chương trình đào tạo ấu nhi mà không một trung tâm chăm sóc trẻ nào khác có thể so sánh được. Triết lý và giáo trình của trung tâm được dựa trên các tiêu chuẩn của NAEYC và trên những phương pháp thực hành thích hợp. Trung Tâm cống hiến một môi trường giáo dục thích hợp với nhu cầu phát triển của các cháu trước tuổi đi học.

Hội Cộng Đồng Người Việt Quận Cam và Trung Tâm Phát Triển Ấu Nhi Phù Đổng ghi nhận tầm quan trọng của sự phát triển trong những năm đầu của các em cũng như sự cần thiết phải có một chương trình chăm sóc cho các em với chất lượng cao. Mục tiêu bao gồm sự chăm sóc căn bản, các nhóm nhỏ, đáp ứng những nhu cầu riêng biệt của mỗi em và một mối quan hệ chặt chẽ với cha mẹ.

Các nhân viên của trung tâm đều thông thạo cả hai ngôn ngữ và văn hoá Mỹ, Việt nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ với các tiêu chuẩn và phẩm chất cao. Trung Tâm nhận trẻ từ 2 đến 6 tuổi.

Năm lĩnh vực học tập được giảng dạy tại Trung Tâm Phát Triển Ấu Nhi Phù Đổng là:

1. Khả năng nhận thức:
Khả năng suy nghĩ bao gồm sự quyết định, phán xét, phân tích và sự chuẩn bị sẵn sang.

2. Phát triển ngôn ngữ:
Khả năng diễn tả ngôn ngữ và tiếp nhận bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

3. Phát triển thể chất:
Phát triển kỹ năng vận động lớn và nhỏ.

4. Phát triển thẩm mỹ:
Cảm kích về nghệ thuật, âm nhạc và thiên nhiên.

5. Phát triển xã hội / tình cảm
: Phát triển giá trị bản thân và lòng tự trọng.

 

 

 
corner-shadow
corner corner