logo English | Tiếng Việt  
corner
 

Chúng tôi làm gí...

Cung Cấp Dịch Vụ

Chúng tôi là ai...

Ban Nhân Viên

 
 

Trụ Sở Chính

1618 W. 1st St., Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 558-6009 | Fax: (714) 558-6120

Dịch Vụ Cung Cấp:

  • Chương Trình Cao Niên — Cung cấp những bữa ăn nóng, những hoạt động chung với nhau (đọc sách, đọc báo, xem truyền hình, đánh cờ, v.v...) và những buổi hội thảo cho các vị cao niên. Được thành lập từ năm 1984, chương trình này đã trở thành một chương trình nổi tiếng và rất thành công.  Mỗi ngày có khoảng 100 vị đến đây tham gia vào những sinh hoạt, dùng một bữa cơm nóng Việt Nam ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng với một lệ phí ủng hộ.

Dịch Vụ Chuyên Chở:

  • Chương trình Chuyên Chở Y Tế Không Khẩn Cấp (SNEMT) —  Được thành lập để đưa đón các vị cao niên đến những buổi hẹn y tế không khẩn cấp với một lệ phí chuyên chở thấp nhất.  Ngay sau khi bắt đầu vào năm 2002, chương trình đã được hàng ngàn vị cao niên tham gia và đã phục vụ trung bình 12,000 chuyến đưa đón mỗi năm.
  • Chương trình Chuyên Chở Tìm Việc Làm (JATP) — Giúp những người cần phương tiện di chuyển trong khi đi tìm việc.  Chương trình cũng giúp đỡ viết resume, tập thử phỏng vấn và chuẩn bị cho mỗi cá nhân khi đi xin việc.  Hội VNCOC luôn luôn tìm kiếm những công ty hay hội đoàn muốn mướn những học viên siêng năng đang tham dự chương trình tìm kiếm việc làm của Hội.

Các lớp Anh Ngữ Thực Dụng, Luyện Thi Nhập Tịch, và Computer Kể từ khi các lớp dạy tiếng Anh, Nhập Tịch và Computer được giới thiệu vào chương trình giảng dậy của hội Cộng Đồng Người Việt Quận Cam, sĩ số học viên đã gia tăng rất nhiều.  Các lớp học này cung cấp cho những người di dân mới đến một phương tiện để dễ dàng hội nhập vào một xã hội mới và tiến bước trên con đường tạo dựng cuộc đời mới. 

Chương trình Quốc Tịch và Bảo Lãnh Thân Nhân Trong vòng 10 năm qua, hội Cộng Đồng Người Việt Quận Cam VNCOC đã giúp đỡ cho trên 10,000 ngưới Việt tị nạn và thường trú nhân trở thành công dân Hoa Kỳ qua các lớp huấn luyện miễn phí và hướng dẫn thủ tục nộp đơn.  VNCOC cũng giúp đỡ những người Mỹ gốc Việt điền hồ sơ bảo lãnh cho thân nhân.  Hội cung cấp bài vở bằng tiếng Việt và những dịch vụ song ngữ để giúp cho thủ tục được dễ dàng hơn.

Nối Kết — Chương trình này dành cho những người đang sống cô đơn từ 26 tuổi trở lên ở Quận Cam để giúp họ cò cơ hội nối kết lại với cộng đồng và cải thiện đời sống của họ.

Phát Thực Phẩm Miễn Phí — Những thực phẩm như đồ hộp, nước trái cây, sữa, thịt, gạo và rau, v.v...được phát miễn phí cho những cư dân có lợi tức thấp mỗi tháng một lần vào ngày thứ sáu của tuần thứ hai mỗi tháng.

 

 

 
corner-shadow
corner corner