logo English | Tiếng Việt  
corner
 

Chúng tôi làm gí...

Y Tế Căn Bản
Khám Răng Tổng Quát
Sức Khỏe Phụ Nữ

Chúng tôi là ai...

Ban Nhân Viên

 
 

Khám Răng Tổng Quát

Điện Thoại: (714) 531-0530

Phòng khám răng tại hội VNCOC Trung Tâm Y Tế Á Châu cung cấp những dịch vụ dưới đây với một lệ phí thấp tùy theo lợi tức cho người lớn và trẻ con:

  • Khám răng miệng, định bệnh và giới thiệu
  • Chà răng tổng quát và chà răng kỹ
  • Trám răng và sửa răng
  • Bọc răng và cầu răng
  • Chữa trị khẩn cấp, đau răng và nhiễm trùng
  • Nhổ răng

 

 
corner-shadow
corner corner