logo English | Tiếng Việt  
corner
 

Chúng tôi làm gí...

Cung Cấp Dịch Vụ

Chúng tôi là ai...

Ban Nhân Viên

 
 

Trung tâm Little Saigon Kinh Tế, Văn Hóa, và Xã Hội

14541 Brookhurst St., Ste. C9, C10, C12 Westminster, CA 92683
Điện thoại: (714) 839-4441 | Fax: (714) 839-6668

Trung tâm Văn Hóa & Xã hội Little Saigon cung cấp nhiều dịch vụ cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt, giúp các cư dân giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, từ nhập cư đến pháp lý.

Class
Class
Counseling

· Chương trình Chống Bạo Hành Trong Gia Đình

Hàng năm, có khoảng 500 thân chủ được hưởng lợi từ chương trình này. Với đội ngũ nhân viên có bằng hành nghề và kinh nghiệm, chương trình cung cấp các dịch vụ giáo dục, phòng ngừa và các buổi tư vấn trong trường hợp vợ chồng bạo hành, ngược đãi trẻ em và hướng dẫn phục hồi cho người hành hung.

· Chương trình Bảo Lãnh Thân Nhân & Di Trú

· Dịch vụ Pháp Lý miễn phí cho những gia đình có lợi tức thấp

· Các lớp Anh Ngữ Thực Dụng & Luyện Thi Nhập Tịch

· Chương trình Điện Thoại Hỗ Trợ Việc Thanh toán các hoá đơn điện thoại.

Các hóa đơn điện thoại có thể khó hiểu cho cả khách hàng nói được tiếng tiếng Anh và không nói được tiếng Anh. Chương trình được thiết kế để hướng dẫn thân chủ thông hiểu các hóa đơn điện thoại. Mục đích là để loại bỏ những dịch vụ không cần thiết mà lại đắt tiền ra khòi tài khoản của khách hàng, do đó sẽ giúp hạ thấp chi phí điện thoại hàng tháng.

·  CHANGES - Chương trình này nhằm mục đích giúp những cư dân kém Anh-ngữ và những người thường bị lãng quên để giúp họ giải quyết những bất đồng về tiền điện và ga.

· Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần

Chương trình FOCUS dùng phương cách “làm bất cứ điều gì” để hỗ trợ sự thành công trong giới trẻ. Điểm nhấn mạnh là phục vụ thanh thiếu niên (từ nhỏ cho đến 26 tuổi) đang bị bệnh tâm thần hoặc có rối loạn xáo trộn nghiêm trọng về tình cảm. Chương trình hỗ trợ trong lãnh vực y tế, giáo dục, xã hội, chuẩn bị trước khi học nghề, dạy nghề, phục hồi sức khỏe và các dịch vụ cộng đồng. Chúng tôi cũng giới thiệu cho nhà ở, dinh dưỡng, trông nom trẻ em, di chuyển, tìm việc làm, chăm sóc sức khỏe và tư vấn. (Liên lạc: 714-839-4441)

Chương Trình Tìm Kiếm & Phục Hồi - là một chương trình về sức khoẻ tâm thần để giúp những người tuổi từ 25 đến 29.

Chương Trình Phòng Ngừa Tự Tử


 

 
corner-shadow
corner corner