logo English | Tiếng Việt  
corner
 

Chúng tôi làm gí...

Y Tế Căn Bản
Khám Răng Tổng Quát
Sức Khỏe Phụ Nữ

Chúng tôi là ai...

Ban Nhân Viên

 
 

VNCOC Trung Tâm Y Tế Á Châu - Ban Nhân Viên

Giám Đốc Điều Hành
Tricia Nguyen, M.P.H.

Giám Đốc Y Khoa
Hung Doan, M.D.

Giám Đốc Nha Khoa
Hong Pham, D.D.S.

Giám Đốc Sức Khỏe Phụ Nữ
Thuy-Anh Nguyen, D.O.

Bác Sĩ
Thomas Ton, M.D.

Nha Sĩ
Huong Hoang, D.D.S.

Nurse Practitioner
Mai Tran, N.P.

Hóa Đơn/Thu Tiền
Mai Cao
Trang Le
Kim-Dung Tran

Phụ Tá Y Tế
Vinh Ngo
Hanh Nguyen
Tanya Nguyen
Kim Lien Nguyen
Cam Tu Phan

Tiếp Tân Y Khoa & Nha Khoa,
Hồ Sơ Bệnh Lý
Nghia Ngo
Hieu Nguyen
Muu Truong
Andrea Vuong

Eligibility Ban Nhân Viên
Christine Nguyen
Loan Nguyen

Dental Assistants
Cho Le
My Dung Phan

 

 

 

 
corner-shadow
corner corner