logo English | Tiếng Việt  
corner
 

Chúng tôi làm gí...

Y Tế Căn Bản
Khám Răng Tổng Quát
Sức Khỏe Phụ Nữ

Chúng tôi là ai...

Ban Nhân Viên

 
 

Trung Tâm Y Tế Á Châu

9862 Chapman Ave., Ste. B
Garden Grove, CA 92841

Trung Tâm Y Tế Á Châu được thành lập vào tháng 6 năm 1998 để đáp ứng nhu cầu cấp bách về y tế của một số lớn dân chúng trong cộng đồng . Với một thành phần đội ngũ y tế gồm ba bác sĩ, một chuyên viên y tá, ba nha sĩ, và một thành phần nhân viên hỗ trợ mạnh mẽ gồm bốn phụ tá y tế và bốn trợ lý nha khoa. Trung tâm đã phục vụ  gần 10,000 bệnh nhân với hơn 15,000 lần khám mỗi năm cho cả nha khoa và y khoa. Trung tâm cũng đã giúp hàng ngàn trẻ em không có bảo hiểm ghi tên vào các chương trình bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang.
Hơn nữa, kể từ tháng hai năm 2007, Trung Tâm Y Tế Á Châu đã được chính phủ liên bang chấp thuận như là một trung tâm y tế liên bang. Chương trình MSI của trung tâm đã ghi danh hàng ngàn người có lợi tức thấp từ 21 đến 64 tuổi vào chương trình để giúp họ có được những phương tiện cần thiết để chăm sóc sức khỏe của mình.

Trung tâm nhận MediCal Dental, PPO Dental, Medi-Cal, Cal Optima Dỉect, ARTA, và CHOC Health Alliance. Có lệ phí nhẹ nhàng cho những bệnh nhân có lợi tức thấp hoặc không có bảo hiểm.

Có nhân viên giúp điền đơn miễn phí: MSI, FPact và CDP.

 
corner-shadow
corner corner