logo English | Tiếng Việt  
corner
 

VNCOC

Chúng tôi là ai
Hội Đồng Quản Trị

 
 

Giới Thiệu

Sứ Mạng: Nhiệm vụ của chúng tôi là đem lại những dịch vụ yểm trợ bao quát về sức khỏe, con người và phát triển kinh  tế cho người Mỹ gốc Việt để họ có thể trở thành những công dân tích cực tham gia vào xã hội dòng chính qua việc xây dựng năng lực và tăng cường khả năng của mỗi người.

Được thành lập từ năm 1979 như là một cơ quan yểm trợ việc tái định cư cho người tị nạn trong một khu vực ngày nay là khu “Tiểu Saigòn” tại Westminster, Califronia, Hội Cộng Đồng Người Việt Quận Cam đã dần dần mở rộng những hoạt động để đáp ứng những nhu cầu gia tăng nhanh chóng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn nhất tại hải ngoại.

Ngày nay, với một cơ quan y tế, một trung tâm phát triển ấu nhi và hơn 15 chương trình khác nhau cung cấp các dịch vụ cho những người tị nạn, những cư dân có lợi tức thấp, những cụ cao niên, những người có những vấn đề về tâm thần và những người có các nhu cầu về giao tế xã hội, Hội Cộng Đồng Người Việt Quận Cam (Vietnamese Community Of Orange County) đã đem lại lợi ích cho hàng chục ngàn người và đã được coi như là một cơ sở vững mạnh và thực sự có ích lợi cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Với sự giúp đỡ của những ân nhân bảo trợ, sự  tận tụy của nhân viên  và sự yểm  trợ mạnh mẽ trong cộng đồng, Hội Cộng Đồng Người Việt Quận Cam sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo trong việc phát triển kinh tế và xã hội trong thế kỷ 21 và trong thiên niên kỷ mới.

 

 
corner-shadow
corner corner